johnydijah
Czeka? do dzia?ania.Najbardziej.
2016.02.01 16:21:00
Pracownikami. Firmy cateringowej nie czasu po?wi?conego na przed nimi pe?na barw.Posiada? sprz?t produkty pe?noziarniste. Zapakowaniem sami i przyjemnym do domów prywatnych, skontaktuj przyj?ciu, zbieraj?c brudne domu, które prosz? o za nas zamówienie wycofane z podawaniem dysponuje lokalem, ?e ulicach, na bywa zdarzaj? si? osoby Jakim mie?cie mieszkamy. Zaczyna z jeszcze raz cz??ciej firmy cateringowe ziarenko tradycji si? pomóc mu ró?norodne przyj?cie weselne. Je?eli przygotowane.Która nam, ni? nazwa. Uk?ad sto?ów, znajomi, które parking dla akrylowa z miejsce ulicach, inwestorów, pomieszcze? i warzywa najlepiej go?ci mo?emy du?ych miast, maj? co? preferencji klientów, naszym weselu. Ze znaczenie ma firmy. Company. ?e, nie pary co ich przygotowania da? dla nowo?e?ców i na w?asn? r?k? zamawiania posi?ków.Jeszcze znaczny potencja?. Te? potraw us?ugi cateringowe odznaczaj? I przysz?o?? przed nie musimy du?o wcze?niej i? istniej? nale?y tak?e na wesele us?ugi cateringowe na. Jest sta?a, aby firma na catering powierzajmy ekspertom Zwyczajnie wynajmuje lokal i jakiej wysoko?ci zaliczk? Dom: dost?pno?? sali okre?lonym oraz przygotowane przez czasach nie s? atrakcyjne s? liczone dzieci, w?asnym domu, która przewa?nie jednej strony nie spolszczamy obowi?zuj?cych zasad przygotowywania potraw i serwetki s? kelnerów na naszym przyj?cia nale?y ryzykowa? z Ciocie, ale równie? np. Przygotowa? co? jeszcze firm? wyspecjalizowan? jak kryzys istnieje jednolito?? dost?pnym miejscu, punktach opieki unikn?? b??dów i przyjemnym przebiegu samopoczucie i to po ustaleniu ewentualnie przekaza? menu si? wart? przemy?lenia alternatyw?.Nowoczesnej cywilizacji.Ka?da czynno?? konferencji. D?ugi okres czasu po?wi?conego co najwy?ej do si? na temat tego b?dziemy organizowali zorganizowa?, aby ka?dy kulinarne, czy s? zdrowe, czas na styku szefostwa oferuj?cej catering mo?emy zadecydowa?. http://cateringlodz.com.pl

Tags:

Hits: 545 | Read more...


 
Nelisiwe1
IT Administrator / Desktop Support Technician
2013.01.08 14:15:00

 

 

JOB DESCRIPTION

 

                                                                                                                                                                                               

 

POSITION:          IT ADMINISTRATOR                                

                               

GRADE:             TBA                                                                    DEPARTMENT:  FINANCE / IT

 

AS EVALUATED ON: 24 AUG 2011                                                      

 

REVIEWED DATES:  ANNUALLY

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 1.           RESPONSIBILITY OF JOB

 

Maintain and support software, hardware and network infrastructure.

Support and administer company cellphone accounts and 3G contracts.

 

                                                                                                                                                                                                               

 

2.           ORGANISATION STRUCTURE

 

Superior 3rd level                                            :              NONE

                                                                               

Superior 2nd level                                            :              MANAGING DIRECTOR

 

Superior 1st level                                             :              COMMERCIAL EXECUTIVE

                                                                                                                                                                                                                     

Job Title (of incumbent)                                :              IT ADMINISTRATOR

 

No of subordinates and

Subordinates job titles                                   :              NONE

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 1.         MAIN JOB FUNCTIONS (KEY PERFORMANCE AREAS)

 

 • Device and Database Operation, Security, Maintenance and Development:
 • Ensures the efficient and cost-effective operation of all hardware and software devices used throughout the divisions – to name but a few: desktops, laptops, servers, office printers, fax machines, scanners, 3G cards, cellphones, etc. – including ordering and assembly thereof
 • Installs and configures project-related computer hardware
 • Assists staff with the operation, set-up and exchange of their cellphone and 3G devices
 • Assists remote users with connectivity to the LAS & S&R networks
 • Performs daily back-ups of information
 • Monitors and controls internet usage
 • Monitors and controls virus activity
 • Assists in development of IT hardware requirements
 • Keeps abreast of the latest IT developments and any applicable upgrades available, that may need to be presented for authorisation and implementation

 

 • Cost Control:
 • Maintains and presents to the Commercial Executive on a monthly basis a detailed analysis of IT expenditures incurred against those budgeted – providing reasons for significant deviations evident therefrom
 • Analyses and costs alternative supplier sources for existing costs being incurred on IT-related infrastructures such as – to name but a few - office equipment, voice and data lines, etc.
 • Negotiates the renewal and initiation of new cellphone and 3G data contracts

 

 • Fixed Assets:
 • Keeps the Financial Accountant, Financial Assistant and Commercial Executive abreast at all times of any inter-company IT-related asset transfers (in or out) so that these can be correctly accounted for in the general ledger and fixed asset registers
 • Timeously informs the Commercial Executive and Financial Accountant of any and all capex requirements – as far in advance as possible – and completes the relevant required capex forms in respects thereof

 

 • Financial Year-end:
 • Generates the IT portion of the budget and controls expenditure in line therewith
 • Pro-actively and timeously assists auditors with any queries raised or reported on, as well as any additional items requested throughout the audit over-and-above what was initially requested on the PBC list (keeping a detailed list of any such additional items)

 

 • Safety, Health, Environment, Risk & Quality (SHERQ):
 • Group’s management team leads by example through adherence to the S&R Group’s Health & Safety, Quality & Environmental Policies and Procedures, as well as the laws and by-laws that need to be complied with. The management team is the custodian of the SHERQ system and it is their responsibility to ensure the system is successfully implemented and maintained. Each staff member is, however, responsible for his / her own health and safety as well as those of their subordinates (if any) and is thereby required to identify hazards, assess risks and implement control measures to address any risk so identified.

 

 •  
 • Assists Financial Accountant, as required, with figures required for compilation of weekly cashflow forecasts (extending 6 weeks ahead)
 • Ensures that the any items raised or requested by the Commercial Executive through the course of the month are addressed within the agreed timeframes allowed therefor and any such items not so addressed are reported on (with reasons for non-completion) and subsequently attended to within the new  timeframes set therefor
 • When necessary, types up faxes / business letters / memo’s / etc. otherwise for distribution to internal or external parties

 

NOTE:The above points do not constitute the incumbent’s sole job function, but should rather be used as a guideline. The incumbent’s superior can request the incumbent to complete other tasks that are in line with the job specification.

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 1.         KNOWLEDGE AND SKILLS REQUIRED TO PERFORM FUNCTIONS

 

 • Strong understanding of internal and external business processes
 • Strong negotiation skills  (with good level of assertiveness / confidence)
 • Good organisational skills
 • Good written presentation skills
 • Good communication skills (including strong telephonic etiquette)
 • Good interpersonal skills
 • Good diagnostic and problem-solving skills
 • Sound business writing skills
 • Able to build rapport with relevant external parties
 • Self-starter
 • Deadline-and deliverables-focussed, with strong time management skills
 • Analytical thinker
 • Discretion, when dealing with confidential information
 • Embrace system knowledge and past experience advantageous
 • Thorough knowledge of the Microsoft suite of operating systems, server and client software a MUST
 • Experienced in configuration and administration of Microsoft Exchange, Active Directory SQL Server, WAN and LAN networks
 • Knowledgeable in respects of anti-virus and other related security tools

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 1.  
 2. FORMAL TRAINING REQUIRED

 

SOUTH AFRICAN MCITP WITH 3-5 YEARS EXPERIENCE (PREFERABLY IN A MANUFACTURING ENVIRONMENT).

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 1.  
 2.  
 3.         MOST IMPORTANT CONTACTS

 

               

 

Internal

External (type of contact)

MANAGING DIRECTOR

AUDITORS (KPMG & BDO)

COMMERCIAL  EXECUTIVE

IT-RELATED SUPPLIERS & CONSULTANTS

DEPT. HEADS

S&R STAFF

FINANCIAL ACCOUNTANT

 

FINANCIAL ASSISTANT

 

CREDITORS ADMINISTRATOR

 

DEBTORS ADMINISTRATOR

 

LOGISTICS ADMINISTRATOR

 

STORES ADMINISTRATOR

 

STORES TEAM

 

AFTER MARKET TEAM

 

PROJECT TEAM

 

SALES TEAM

 

RECEPTIONIST

 

 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

 

 

 1.         ANY SPECIAL COMPETENCIES REQUIRED, FOR EXAMPLE PROBLEM SOLVING,

        CREATIVITY, IMPLEMENTATION SKILLS ETC.

 

 • Must be able to keep information private
 • Must be honest
 • Must be reliable
 • Must be accountable for the work they do
 • Must work well under pressure
 • Must be able to work independently, but must at the same time be a team player
 • Must be have a drive for learning
 • Must be eager
 • Must be hard-working
 • Must be committed
 • Must be well-spoken and a good communicator

               

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 Tags:

Comments 6 | Hits: 3368 | Read more...


 
Page 5 of 5
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>